Coaching

trainen en adviseren van mensen en organisaties

 

IMS verzorgt coaching, traint en adviseert mensen en organisaties in persoonlijke effectiviteit, praktische presentatie, communicatie en loopbaanontwikkeling. In ons leven kunnen we stressvolle situaties tegenkomen zoals ziekte, ontslag, overlijden van naasten of een echtscheiding. Misschien wilt u een andere invulling geven aan uw leven, maar weet u niet hoe u dat moet aanpakken of wil vormgeven?  Als u zich in deze of soortgelijke gevallen herkent en behoefte hebt aan een luisterend oor en iemand die oplossingsgerichte vragen stelt, neem dan contact op met IMS. Bij IMS ligt de nadruk op het benutten van specifieke persoonlijke kwaliteiten, en het verbreden en versterken van bijbehorend gedragsrepertoire.

 

Daarnaast werkt IMS met diverse technieken op het terrein van expressie, presentatie en communicatie. Door mensen bewust te coachen op de voor hen gebruikelijke manier van denken en optreden en vervolgens te trainen in de uitbreidingsmogelijkheden daarvan worden op korte termijn resultaten zichtbaar. Vanuit de visie dat mensen altijd meer ‘in huis’ hebben dan zij zelf denken en ervaren, heeft IMS dan ook als algemeen doel: het stimuleren van mensen tot persoonlijke groei en ontwikkeling.

 

Toepassing

Coaching kan zowel persoonlijk plaatsvinden als voor een organisatie, lees hier hoe coaching voor u van toepassing kan zijn:

 

Persoonlijk:

Inzicht in eigen functioneren en stijl van optreden

Versterking van persoonlijke presentatie en communicatie

Doorbreken van ongewenste (automatische) gedrags- en denkpatronen

Toepassing van gedifferentieerde leiderschapsstijlen

Toepassing van EQ-vaardigheden

Effectief omgaan met continubelasting en stressfactoren

Versterking van creatieve vermogens

Toename van stabiliteit en daadkracht

 

Voor de organisatie:

Vergroting van de kwaliteit van samenwerking, zowel horizontaal als verticaal

Vergroting van inzetbaarheid en effectiviteit van medewerkers

Vergroting van de mobiliteit en flexibiliteit

Versterking van de interne en externe klantgerichtheid

Coaching

Persoonlijke begeleiding

 

Moeilijke momenten en misverstanden krijgen de overhand en groeien uit tot een patroon van conflicten, verwijdering, eenzaamheid of stress. Wanneer het gras altijd groener lijkt aan de overkant, is het moment gekomen om stil te staan, te reflecteren en te veranderen. Dit zijn momenten met kansen om zelf of van omgeving te veranderen. Problemen kunnen ook werk- of relatiegerelateerd zijn, maar in alle gevallen bestaat een verlangen naar een andere situatie. Begeleiding kan bestaan uit coaching of therapie waarin antwoorden worden gevonden op persoonlijke vragen of ervaringen uit het verleden of wensen voor de toekomst. Coaching kan ook inhouden dat geleerd wordt op een andere manier te denken of om te gaan met anderen, de omgeving, het systeem, het werk, de kinderen, opleiding of loopbaan. Het draait om het vertrouwen in jezelf en andere terug te krijgen en weer in beweging te komen door dingen anders te doen. Alles is mogelijk, maar het begint met iets te willen. Ieder traject begint met een intake door een psycholoog of een coach, hetgeen uitmondt in een advies.

Terug

Coaching

Conflictbegeleiding

Conflicten op welke wijze dan ook kunnen erg pijnlijk zijn. Of dat in een relatie is, binnen de familie, met kinderen, in een nalatenschap, in werkverband of zakelijk, het blijft pijnlijk. Een rechtelijke procedure hieromtrent kan de problematiek verergeren. Kiezen voor deskundige begeleiding op psychologisch, juridisch en zakelijk gebied is een goed alternatief en voorkomt een bezoek aan de rechtbank. In deze gevallen wordt er samen met u geïnventariseerd naar de beste oplossingen hoe met het geschil kan worden omgegaan. In het algemeen geldt hoe eerder u de problematiek aanpakt, hoe eenvoudiger het is om tot een oplossing te komen. Naast een snellere en vaak betere oplossing scheelt het tijd en kosten. Daarnaast bent u zelf direct betrokken bij het tot stand komen van de oplossing, hierin is meer ruimte voor persoonlijke wensen en belangen.

Terug

Coaching

Teamcoaching

Samenwerken in teams is fascinerend, maar hoe komt het dat teamprocessen vaak stagneren? Er ontstaat even een beweging, maar na verloop van tijd komt het oude, ongewenste gedrag gewoon weer terug. Dit verschijnsel heet homeostase. Voor een verandering met blijvende resultaten er hernieuwde teamspirit is het nodig de onbewuste, onbesproken opvattingen en drijfveren van het team bespreekbaar te maken. Dit noemen we ook wel de onderstroom, hetgeen het functioneren van het team zeer beïnvloedt. De teamcoach begeleidt de zoektocht en laat de teamleden daadwerkelijk stappen zetten in de onderlinge samenwerking. Sessies zullen bestaan uit zorgvuldige en verrassende interventies die bijdragen aan een gezond het viraal team. Daarnaast wordt aan professionele teams geleerd te reflecteren op verantwoordelijkheid en hun weg naar een veilig zelfsturend en functionerend team. IMS werkt met erkende coaches vanuit de communicatiewetenschappen en het gedachtegoed van transactionele analyse en de coachingsmatrix.

Terug

Coaching

Relatie- of gezinstherapie

Psychische klachten staan niet op zichzelf. Dikwijls hebben de klachten of problemen te maken met de situatie waarin iemand leeft. Een goede therapeut kan inzoomen, maar heeft ook een flinke groothoeklens. Door psychische klachten in een bredere context te plaatsen kan men zelf een dieper begrip van de klacht krijgen.

 

Individuen, relatie, het gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit hun problemen met hulp die aandacht heeft voor dat systeem. Het (gezins-)systeem kan een stelsel zijn voor genezing en groei van al zijn leden. Systeemtherapie gat over interacties en relaties, over context en levensfasen. Anders gezegd: ‘het probleem zit niet tussen de oren, maar tussen de neuzen’.

 

Ook in individuele therapie wordt gewerkt met ‘open deuren en ramen’. De cliënt reflecteert samen met de therapeut op zijn relaties en interacties met anderen in de verschillende contexten waarin hij leeft. Meerdere standpunten en perspectieven worden gezocht en meerstemmigheid wordt aangemoedigd. Over deze manier van werken staat meer op de website van de beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, de NVRG.

 

Emotional Focus Therapie (EFT) is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft haar inzichten bijeengebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. IMS werkt met EFT geregistreerde experts. Zie verder de website van de Vereniging en Stichting voor EFT.

Terug

 

CONTACT

Postadres:

Eelderdiephof 138

3521 DM Utrecht

Telefoon: 06 1000 40 80

info@mediationservices.nl

 

Bezoekadres (alleen op afspraak)

Wittevrouwenstraat 44

3512 CV Utrecht

BEREIKBAARHEID

Openbaar vervoer

Wittevrouwenstraat 44 ligt ca. 5 minuten lopen vanaf de bushalte Stadsschouwburg. Vanaf Utrecht CS stoppen de lijnen 3, 4, 8 en 11 en een aantal streekbussen (50, 52, 53, 77, 74) bij deze halte.