Conflictoplossing

Informele bemiddeling met blijvend resultaat

 

Overal waar wordt samengewerkt onstaan conflicten, zowel binnen het huwelijk en op de werkvloer als binnen andere teamverbanden. Conflicten kunnen op veel manieren worden opgelost. Het begint met een zorgvuldige conflictdiagnose, daarna kan uit een breed scala van oplossingsmogelijkheden worden gekozen. Hierbij wordt gekeken naar psychologische, juridische en creatieve mogelijkheden. Conflictoplossing speelt o.a. bij collaborative divorce, collaborative zakelijk, forensische mediation, teamconflicten en ombudswerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bemiddeling, advieswerk, procesbegeleiding en teamoverleg. Conflictoplossing is niet alleen van toepassing op burgers, maar ook op (semi) overheid, onderwijs, zorg, organisaties en bedrijven.

Conflictoplossing

Overlegscheiding / Collaborative Divorce

 

De overlegscheiding is een alternatief voor de echtscheidingsprocedure die tot een vechtscheiding kan uitlopen. Het belangrijkste kenmerk van de overlegscheiding is, dat deze in overleg geschiedt, en er dus geen rechtszaak aan de pas komt. Overlegscheiden gebeurt in rust, openheid en met respect voor elkaar. Anders dan bij mediation heeft iedere partner een eigen advocaat. Daarnaast is er een coach aanwezig en soms een neutrale financieel specialist, samen met de partners en advocaten vormen zij het team. De coach houdt het overzicht van het team. Het doel is om samen met het team op een zo ‘gezond’ mogelijke manier te scheiden, waarbij de belangen van beide partners goed worden behartigd en de belangen van de kinderen voorop staan. De coach helpt mee aan het verhogen van de overlegbereidheid en de overlegvaardigheden van de ex-partners ter wille van de kinderen. De professionals in een overlegscheiding werken vanuit een coöperatief perspectief in plaats van competitief. Zij streven naar een win-win situatie. Het uitganspunt hierbij is respect voor elkaar en de familiegeschiedenis.
Zie dit filmpje voor meer informatie (vanaf 2:50): https://bit.ly/2lU2LYr

Conflictoplossing

Collaborative Zakelijk

 

Vaak wanneer u niet uit een zakelijk conflict komt, is een logische volgende stap om naar de rechter te gaan. Een alternatief hiervoor is de collaborative zakelijk. Een conflict beperkt zich zelden tot enkel een juridische of financiële discussie. Elk conflict, of het nu een zakelijk geschil is, een arbeidsconflict of een privéaangelegenheid, kent een emotionele lading. Dit heeft een grote impact op het proces en daarmee op de uitkomst. ‘Erover praten’ lijkt misschien niet het beste advies in de boosheid van het moment. Toch kan overleg, met de juiste begeleiding en zonder tussenkomst van een rechter, de beste oplossing zijn. In de overlegpraktijk heeft elke partij zijn eigen advocaat, net zoals bij de collaborative divorce. De advocaten zijn erop uit om de belangen van hun partij te behartigen, maar niet om de tegenpartij te benadelen. De overleggen worden gevoerd onder leiding van de coach die het hele proces begeleid. Aan deze gesprekken kunnen ook andere deskundige worden toegevoegd, zoals een financial. Collaborative zakelijk kan dus een goed alternatief zijn voor een rechterlijke procedure, indien partijen:

- Er samen willlen uitkomen zonder naar de rechter te gaan;

- Een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie van beide partijen willen;

- Beschikking willen over een deskundig team

- Rekening willen houden met ieders wensen en ruimte bieden voor maatwerk;

- Willen een snelle, goedkopere en duurzamere oplossing dan procederen.

Conflictoplossing

Forensische mediation

 

Sinds 2002 is forensische mediation een belangrijk begrip geworden binnen de rechtspraak. Een rechter kan hierdoor namelijk een deskundige aanstellen in scheiding- of omgangszaken. Forensische mediation wordt door de Stichting Forensische Mediation als volgt beschreven:

 

‘De procesmethode die onderzoek en mediation combineert met het doel enerzijds de rechter

in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven en anderzijds in rechte partijen alsnog de gelegenheid biedt zelf tot (deel)oplossing van hun geschil te geraken.’

 

Forensische mediation wordt gebruikt als uiterst redmiddel. Het wordt namelijk gebruikt in zaken die al bij de rechter liggen, maar die zijn vastgelopen en ondanks tussenkomst van de rechter niet duurzaam worden opgelost. Door deze methode kan het werkelijke conflict dat zich onder de oppervlakte afspeelt naar voren komen. De rol van de deskundige verschilt wezenlijk met de rol van de mediator aangezien de deskundige werkt binnen het kader van de rechter. Dr. Carla Goosen is sinds 2005 als deskundige / forensisch mediator benoemde door rechtbanken en gerechtshoven.

Conflictoplossing

Teamconflicten

 

Teamconflicten en samenwerkingsproblemen op de werkvloer zijn een veel voorkomend verschijnsel. Wat te doen als er ingegrepen moet worden omdat het conflict binnen een team, of tussen verschillende afdelingen proporties aanneemt die de werksfeer of veilige cultuur binnen de organisatie ernstig aantast? Teambemiddeling is een vak apart. Als gespecialiseerde procesbegeleiders weten we hoe we de dynamiek in teams effectief op het juiste spoor moeten krijgen. Bij grote groepen is het raadzaam meer dan één bemiddelaar bij het complexe proces te betrekken. Wij hebben ervaring in tal van sectoren, waarbij de bemiddelaar oog houdt op de voortgang van het proces en de partijen begeleidt naar de overeengekomen oplossing.

Terug

Conflictoplossing

Ombudsman

 

Het ad hoc of structureel inzetten van een ombudsman wordt ervaren als het beste alternatief waar een laagdrempelig, onpartijdig of onafhankelijk oordeel nodig is. Door de vele instrumenten van deze gesprekspartner is het een waardevolle aanvulling in de conflictoplossingsmogelijkheden van een organisatie. De ombudsman kan adviseren of een oordeel geven. Het recht, onderzoek, bemiddeling, advisering, vertrouwenswerk of een luisterend oor vinden elkaar in deze vorm van conflictoplossing. Carla Goosen is zelf werkzaam als ombudsman en is mede-initiator en opleider van de universitaire opleiding ombudsman aan de Universiteit van Utrecht. Zie ook verder www.nicva.nl.

 

BEREIKBAARHEID

Openbaar vervoer

Wittevrouwenstraat 44 ligt ca. 5 minuten lopen vanaf de bushalte Stadsschouwburg. Vanaf Utrecht CS stoppen de lijnen 3, 4, 8 en 11 en een aantal streekbussen (50, 52, 53, 77, 74) bij deze halte.