Over IMS

Historie

IMS onderscheidt zich door ieder conflict op eigen wijze, in overleg met cliënten, multidisciplinair te benaderen. In 2001 heeft Carla Goosen, na 25 jaar werkzaam te zijn geweest bij een aantal gerenommeerde instituten, haar eigen mediationpraktijk IMS opgericht. Haar idee is dat ieder conflict ander is en dan ieder conflict daarom een eigen aanpak verdient. IMS onderscheidt zich dan ook door conflicten psychologisch, juridisch, beleidsmatig en ontwikkelingsgericht te benaderen. Deze zorgvuldige en effectieve aanpak garandeert blijvende oplossingen. Deze multidisciplinaire aanpak wordt door Carla wetenschappelijk onderbouwd.

 

De cultuur van IMS

International Mediation Services staat voor een zakelijke aanpak en een pro-actieve betrokkenheid. Wij hechten waarde aan een duurzame en persoonlijke relatie met onze cliënten. Korte lijnen en een ongedwongen sfeer binnen ons kantoor zorgen ervoor, dat alle deskundigheid, die bij een casus nodig is, als vanzelfsprekend in het belang van de cliënten wordt ingezet.

 

Visie

Veranderingen en snelheid kenmerken de huidige maatschappij. Omgaan met verschillende en conflicterende belangen stelt hoge eisen aan de betrokken partijen. Bedrijven en individuen hebben daarom in toenemende mate behoefte aan gespecialiseerde dienstverlening waarbij een hoge mate van psychologische, juridische, beleidsmatige en methodologische professionaliteit worden vertegenwoordigd.

Over IMS

Wie wij zijn

 

IMS is in de loop der jaren door vele ervaringen overtuigd geraakt van het positieve effect van mediaton. Waar de traditionele rechtspraak nauwelijks slaagt problemen echt op te lossen, lukt dit door middel van mediation meestal wel. Vanuit haar achtergrond in de gedragswetenschappen alsmede het recht zet Carla zich actief in voor mediation om tot een oplossing te komen van vaak ingewikkelde problematiek. Naast mediation is ook Collaboratieve Divorce een belangrijk onderdeel van haar praktijk. Hier is vooral complexe scheidingsproblematiek van ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars en vermogende particulieren aan de orde. In de meeste gevallen zijn hier ook kinderen bij betrokken. Carla deed veel ervaring op als psychotraumatherapeut binnen de GGZ en zakelijke en arbeidsbemiddelingen vanuit het bedrijfsleven en bedrijfsartsen.

Dr. Carla Goosen MDR

Grondlegger van IMS

CONTACT

Projecten

Carla doet wetenschappelijk onderzoek en is initiator van initiatieven die terug te leiden zijn naar hybride oplossingen van Rechtszorg in plaats van Rechtsstrijd. Hierbij werkt ze samen met disciplines binnen de GGZ, de zorg, overheid, advocatuur, de rechterlijke macht en de wetenschap.

 

Voorbeelden vanuit de praktijk zijn de herstelbemiddelingen die Carla voor de katholieke kerk heeft uitgevoerd, waarbij herstelrecht en letselschade werden gecombineerd binnen één traject (2010-2015). Het onderzoek naar de kindvriendelijke ombudsman (2015/2016), met Maurits Barendrecht (Hiil) koploper voor de Divorce Challenge onder minister Ard van de Steur (2016/2017). Scheiden zonder schade in het platform van André Rouvoet (2017/2018) en met raadsheer Cees van Leuven het ontwikkelen van de Gezinsadvocaat (2015 t/m heden). Voor de Universiteit Utrecht is Carla medeopleider voor ombudsmannen binnen het publiek domein in de Summer school. Carla is opleider voor Legal Mediators bij Schonewille en Schonewille, opleiding voor notarissen. Met Leo Klijn voert Carla het dagelijks bestuur van het NICVA (Nederlands Interventie Centrum voor Arbeidsverhoudingen) en Triptiek (herstelrecht voor slachtofferbemiddeling bij seksueel geweld).

Terug

CONTACT

Postadres:

Eelderdiephof 138

3521 DM Utrecht

Telefoon: 06 1000 40 80

info@mediationservices.nl

 

Bezoekadres (alleen op afspraak)

Wittevrouwenstraat 44

3512 CV Utrecht

BEREIKBAARHEID

Openbaar vervoer

Wittevrouwenstraat 44 ligt ca. 5 minuten lopen vanaf de bushalte Stadsschouwburg. Vanaf Utrecht CS stoppen de lijnen 3, 4, 8 en 11 en een aantal streekbussen (50, 52, 53, 77, 74) bij deze halte.